Ved utgangen av uke 16 var det levert 28 815 tonn i Vest-Finnmark, som er en reduksjon på nesten 6 000 tonn. Øst-Finnmark har omtrent samme torskekvantum som i fjor, drøye 13.000 tonn. Men her har det vært en fin økning på hysa.

Dårlig vær

Fra fiskefeltene rapporteres følgende i uka som gikk:

«Dårlig vær både i øst og i vest har hindret fiske mye denne uka, spesielt de mindre båtene som er igjen etter ”stoppen” har måtte ligge i land. Snurr har ”slitt” seg ut og får til dels gode fangster. Garnfiske i vest går mot slutten og det er heller ikke mange båtene igjen i øst, de fleste er ferdig for en god stund siden. Økt kvote (i forhold til 2009) og priser gjør at mange starter opp igjen fiske etter rognkjeksa, noe som kommer godt med for de minste båtene».

Råfisklagets fangstrapporten for uke 16, det vil si påskeuka så forøvrig slik ut:

Vardø/Kiberg

Garn fra 1 000 til 3 000 kg, snurr opp til 6 000 kg, juksa fra 300 til 1 000 kg.

Båtsfjord

Mye vær, snurr fra 3 000 til 35 000 kg, mange på 7 000 – 8 000 kg, varierer fra rene torskefangster til stor

innblanding av hyse og til dels sei.

Berlevåg / Kongsfjord

Mye vær også her, snurr fra 3 000 til 20 000 kg, hyse og sei innblanding i en del fangster.

Mehamn

Snurr fra 1 000 til 7 000 kg, juksa 400 – 500 til 1 200 kg, først i uka.

Kjøllefjord

Liten aktivitet på grunn av været, snurr 8 000 og 12 000 kg (5 000 kg hyse), juksa opp til 800 kg.

Nordvågen

Liten aktivitet på grunn av været, juksa opp til 700 kg, garn opp til 1 000 kg.

Kamøyvær/Gjesvær

Liten aktivitet, mye vær.

Havøysund

Liten aktivitet, mye vær, snurr opp til 6 000 kg, en notfangst 30 tonn.

Tufjord

Snurr fra10 -11 000 til 20 000 kg.

Sørvær

Liten aktivitet, mye vær.

Breivikbotn/Hasvik

Liten aktivitet, en notfangst 250 tonn, snurr 5 000 og 10 000 kg.