Ved siden av turister, er det særlig fisken som ruller på E10 mellom Moskenes og Narvik.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet melder nå at staten overtar planlegginga av opprustingsarbeidet fra lokale myndigheter.

– Beslutningen om statlig planlegging er tatt etter ønske fra lokale myndigheter, melder departementet. Omfattende utbedring, deriblant to tunneler forbi Lødingen og en tredje under Tjeldsundet, står på agendaen.

Siden Lofotens fastlandsforbindelse ble etablert for drøyt 10 år siden, har 80 prosent av dem som er kommet med bil til Lofoten, kjørt E10. Fergene over Vestfjorden har fått redusert betydning.

- Med fiskeeksporten som ny E10 vil bidra til, og reiselivseksporten fra ny storflyplass, kan Lofotens viktigste næringer vokse inn i framtida, sier ordfører i Vågan, Eivind Holst (H), til Lofotposten.