Fisket foregår stort sett på yttersia med linefangster opptil 6.000 kg torsk, snurrevadfangster opptil 33.000 kgtorsk (Bleiksdjupet), og garnfangster opptil 10.000 kg torsk (Moskenesgrunn). Det tas noen fangster på innersia av Lofoten nå, men for det meste sei. Det kjøpes nå på Vestresand hvor det ikke har vært kjøp på noen år. Kleivan og Kleppstad er også kommet i gang. I tillegg er det nå startet et kjøp til på Napp. Også i Tysfjorden og Lødingen landes det fisk, men stort sett bare sei. Lengre sør i fylket landes det store fangster med torsk. Bolga med garnfangster opptil 5.700 kg torsk, Myken opptil 3.200 kgtorsk og Nordnesøy opptil 4.900 kgtorsk.

I Lofoten/Salten/Helgeland var det i uke 5 landet 1065 tonn torsk mot 1005 tonn i uke 4. Totalt pr uke 5 var det landet 3.824 tonn torsk mot 4.158 tonn i 2011, melder Norges Råfisklag.