Per Olaf Lundteigen (Sp) liker ikke at fiskeriministerens statssekretær går til Marine Harvest, like etter at selskapet får fri adgang til å kjøpe norske lakseressurser.

Fredag meldte Kyst og Fjord at Gramstad hadde fått avskjed i nåde i statsråd.

Per Olaf Lundteigen (Sp) sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han synes rollebyttet er spesielt.

– Akkurat denne overgangen kommer litt tett på en politisk kontroversiell beslutning regjeringen tok til fordel for Marine Harvest. Jeg synes det er spesielt, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) til NRK.

Fiskeri- og kystdepartementet foreslo på slutten av fjoråret å la enkeltaktører eie mer enn 25 prosent av all norsk lakseproduksjon. I praksis gjaldt dette Marine Harvest som har klaget Norge inn for ESA, og fikk medhold i at denne loven strider mot EØS-avtalen.

– Marine Harvest fikk nå anledning til å utvide sitt eierskap. Det var en «tricky» sak som vi var veldig lite glade for, sier Lundteigen til statskanalen.

Kristine Gramstad selv sier at hun ikke var direkte involvert i denne problemstillingen.

– Jeg er selvsagt kjent med saken, men det var statsråden som håndterte den. Jeg er en del av alle saker som er i departementet, men er involvert i ulik grad fra sak til sak. Denne saken ble i hovedsak håndtert direkte av statsråden, sier Gramstad til NRK.