Men forbudet ble betydelig utvannet i forhold til det opprinnelige forslaget, melder NTB.

Uenighet

Forslaget ble vedtatt i EU-parlamentet alerede i fjor, og nå var det fiskeriministrenes tur til å forhandle fram det konkrete forbudet.

Mens Tyskland, Sverige og Danmark gikk inn for et strengt utkastforbud, ønsket Spania og Frankrike ønsket å få inn unntak i forbudet. Sverige var til slutt det eneste landet som stemte imot, nettopp på grunn av misnøye med utvanningen.

Trinnvis

Det betyr i prinsippet at alt utkast av uønsket fisk forbys, men ministrene ble enige om å åpne for å tillate utkast på opp til 9 prosent de neste to årene, 8 prosent i de to årene etterpå og deretter 7 prosent.

Forbudet skal tre i kraft 1. januar 2014 og fases inn fram til 2019, avhengig av fisketype og havområder, melder NTB.