Vi snakker her om små båter som fisker langt til havs - mange timer fra land og over flere døgn. Selv om fisket foregår i sommermånedene er storhavet sjelden helt stille, og godt vær kan fort slå om til dårlig, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Blåkveitefisket er samtidig i kategorien «førstemann til mølla». Fisket stoppes nemlig av fiskerimyndighetene når totalkvoten er oppfisket – enten du har fått din del av kvota eller ikke.

Tidligere start

Selv om både deltakelse og hvor fisken fanges er uforandret, er årets sesong på flere måter annerledes enn tidligere.

- Første del av blåkveitefisket skulle starte i begynnelsen av juni, men ble i år flyttet fram av fiskerimyndighetene til 15. mai, forklarer omsetningssjef i Norges Råfisklag Willy Godtliebsen.

Hensikten med å begynne tidligere var å gjøre det lettere for fiskeindustrien å holde arbeidskraft etter vintersesongen grunnet innreiserestriksjoner som følge av koronapandemien, og samtidig spre fisket ut i tid for å utnytte markedet for fersk blåkveite bedre.

- Vi har de siste årene sett at første periode har vært unnagjort i løpet av to-tre uker, men i år tok det over syv uker å fiske den samme kvoten på 4 700 tonn. Man kan trygt si at målet med å spre fisket over lenger tid lyktes, sier Godtliebsen.

Formidabel økning i eksport

Den tidlige fiskestarten var også et forsøk på å treffe etterspørselen etter ferskt råstoff i det europeiske markedet. Dette skulle øke mulighetene for bedre avsetning og pris. Selv om eksporttallene til og med juni fra Norges sjømatråd viser en nedgang på rundt ti prosent i verdi, viser de en formidabel økning i volum.

- Det er veldig gledelig å se at det er eksportert over femti prosent mer blåkveite i år, sier Råfisklagets markedssjef Synne Guldbrandsen. Samtidig er det fortsatt knyttet et stort uutnyttet potensial til det norske blåkveitefisket, når over nittifem prosent av eksportert verdi tilskrives fryst råstoff.

Ekstra tilsyn med kvalitet

I fjor gjennomførte Råfisklagets kontrollører et særlig tilsyn med kvaliteten på blåkveite. Bakgrunnen var signaler om at norsk blåkveite oppnådde lavere pris i markedet enn konkurrentene som et resultat av tidvis dårligere kvalitet. Også i år fortsetter arbeidet med kvalitetstilsyn, samtidig som det lages veiledere for næringsaktørene som er basert på resultatene.

- Jeg oppfordrer alle som skal delta i andre og siste periode fra 9. august, om å fortsette arbeidet for å bevare den gode kvaliteten som fisken har i fangstøyeblikket. Norsk villfanget fisk som vokser opp i kalde, rene hav i nord har i utgangspunktet en kvalitet i verdensklasse. Det er viktig at denne blir ivaretatt både på hav og land, avslutter Guldbrandsen.