- Jeg blir i dårlig humør av å lese nettkommentarene om krabbesaken