I andre kvartal økte inntektene til 7,66 milliarder kroner, opp en drøy milliard fra samme kvartal i fjor. Det var særlig høye laksepriser som ga klingende mynt i kassa.

På forhånd var det forventet at inntektene ville bli om lag en milliard mindre.

– Sesongmønsteret i slaktevolum av laks og ørret i Norge har blitt enda tydeligere siste år. Et lavere slaktevolum i starten av 2023 enn andre halvdel av 2022 har gitt betydelig høyere priser, der prisene målt i norske kroner også påvirkes positivt av en svekket norsk krone. Dette bidrar til fortsatt gode marginer innen havbruk, men på et lavt slaktet volum, skriver selskapet i en rapport i forbindelse med framleggingen av halvårsresultatet.

Resultatet ble 764,6 millioner kroner i andre kvartal. Det skyldes en stor kostnadsøkning.

– I tråd med utviklingen nasjonalt og globalt, gjør økte kostnader i, nær sagt, alle innsatsfaktorer seg sterkt gjeldende i konsernets kostnader. Dette forsterkes av den svake kronekursen, heter det videre.

Lerøy venter et samlet slaktevolum på 181.500 tonn for hele 2023.

Lerøy forventer at utgiftene i forbindelse med grunnrenteskatten er beregnet til 1,7 milliarder kroner.