Råfisklagsleder Johnny Caspersen er gledelig overrasket over fiskeridebatten de siste månedene, der kommuner, fylker, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner har stått fram med meninger om hva slags fiskerinæring man ønsker seg i framtida.- Fiskeridebatten har heldigvis blitt mye bredere enn det relativt snevre perspektivet som Tveteråsutvalget la opp til.

- I den pågående debatten er det oppløftende at Råfisklagets syn på å sikre fiskesalgslagsloven og deltakerloven har fått en meget bred støtte. Det er påfallende få uttalelser som støtter Tveteråsutvalgets flertall og deres forslag om å svekke disse lovene. Jeg håper fiskeriministeren lytter til den massive tilbakemeldingen hun har fått i disse spørsmålene.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) er for øvrig ikke til stede på møtet, heller ingen andre fra Nærings- og fiskeridepartementet. – Vi har gjort hva vi kunne for å få dem til å komme, men har ikke lyktes, sa en skuffet Caspersen.