Havfisk melder om et resultat etter skatt på 33 millioner kroner i 1. kvartal 2015, mot 11 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,39 kroner, mot 0,13 kroner for ett år siden. Resultatet før skatt ble 45 millioner kroner, sammenlignet med 15 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble 59 millioner kroner, mot 38 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg til 247 millioner kroner, sammenlignet med 214 millioner kroner i 1. kvartal 2014.

Fangstinntekter per driftsdøgn i første kvartal er 22 prosent høyere enn i samme periode i 2014, mens fangsteffektivitet (fisket volum per driftsdøgn) er 7 prosent lavere i forhold til samme periode i fjor.

- Dette skyldes i hovedsak at en har valgt å fiske mindre torsk, hvor fangsteffektiviteten normalt er høyere. Oppnådd gjennomsnittspris for all fangst økte med 31 prosent sammenlignet med første kvartal i 2014. Prisene har i samme periode økt både for torsk, hyse, sei samt andre fiskeslag, forklares det i rapporten fra Havfisk.