Dermed er det snart klart for en ny torskefest på feltene i Troms. Sist uke ble det ikke tatt mer enn 140 tonn torsk i Troms, men det er likevel et klart signal på at fiskerne nå kan starte forberedelsen til et saftig førjulsfiske utenfor Nord-Troms.

Til sammen ble det levert 1.360 tonn torsk sist uke ifølge råfisklaget siste ukerapport. 160 tonn av dette ble tatt med garn. Det vil si torsk, som følger i sildas kjølvann.

Samtidig økes omsetningen nå fra den havgående flåten. Både trålerne og autolioneflåten har trappet opp aktiviteten i nord.

For kystflåtens del foregår fortsatt det meste av aktiviteten i Finnmark, spesielt i østfylket der linefisket dominerer.

Til sammen ble det omsatt fisk for 150 millioner kroner sist uke, alt levert av norske fartøy. Av dette sto ferskfiskflåten for 65 millioner kroner, mens fangst for 87 million ble levert i fryst tilstand.