Gr. 1 (gj vekt 550 g og over): kr 7,50 pr kg

Gr. 2 (gj vekt mellom 525 g og 549 g): kr 7,50 pr kg

Gr. 3 (gj vekt mellom 500 g og 524 g): kr 7,50 pr kg

Gr. 4 (gj vekt mellom 475 g og 499 g): kr 6,75 pr kg

Gr. 5 (gj vekt mellom 450 g og 474 g): kr 6,25 pr kg

Gr. 6 (gj vekt mellom 425 g og 449 g): kr 5,75 pr kg

Gr. 7 (gj vekt mellom 400 g og 424 g): kr 5,50 pr kg

Gr. 8 (gj vekt mellom 375 g og 399 g): kr 5,25 pr kg

Gr. 9 (gj vekt mellom 350 g og 374 g): kr 4,75 pr kg

Gr.10 (gj vekt mellom 325 g og 349 g): kr 4,56 pr kg

Gr.11 (gj vekt mellom 275 g og 324 g): kr 4,50 pr kg

Gr.12 (gj vekt mellom 250 g og 274 g): kr 4,00 pr kg

Gr.13 (vekt under 250 g): kr 3,50 pr kg

Makrell med vekt under 250 gram skal utplukkes og ikke tas med i prøver for fastsettelse for gjennomsnittsvekt i fangsten. Dette gjelder både ved prøvetaking om bord og ved prøvetaking ved landing. Altså skal makrell med vekt under 250 gram holdes utenom ved bestemmelse av gjennomsnittsvekt og størrelsesgruppe, se også Vektprøverutiner under.

Makrell med vekt under 250 gram som nyttes til konsum skal betales med minimum kr 3,50 pr kg, jfr. ovennevnte (Gr. 13). Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med sortiment Gruppe 13.

For makrell med vekt under 250 g som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 1,50 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranse» og med sortiment Gruppe 13, melder sildelaget på sine nettsider.