Totalt kvantum hittil i år fra Nordmøre i sør til Helgeland/Salten - 1.224 tonn til en førstehåndsverdi på 12,8 mill. Ukekvantumet ligger på ca 200 tonn og foreløpige tall for uke 34 er ca 160 tonn, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Totalt 145 båter deltar i fisket og 4 kjøpere og ca 25 mottaksstasjoner tar imot krabben.

Lofoten og Vesterålen begynner uke 35.