Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har om lag 150 pågående FoU-prosjekter til enhver tid. Informasjon om avsluttede prosjekter legges nå ut en gang i kvartalet og FHF publiserer også en kort beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra det enkelte prosjektet, sett i lys av hva som var målsettingen.

Hensikten med denne oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene – og ikke minst resultatene – og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen, skriver FHF i en omtale knyttet til tilgjengeliggjøringen.

Ved å gå til FHFs nettsider, her – finner du oversikt over prosjektene og hovedresultatene derfra.

I oversikten denne gangen finner du blant annet omtale av disse villfiskprosjektene:

- Hvitfisk Fersk og fryst torskefisk

- Utvikling av teknologi for kontinuerlig beregning av stabilitet ombord i kystfiskefartøy

- Kunstig lys for å øke fangsteffektiviteten i teinefiske

- Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte

- Uttesting av ny modifisert kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske

- Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk

- Pelagisk løft: Pilotlinje for filetering av makrell