Med en økning på 366 mill. kroner er Kina Norges største vekstmarked så langt i år, med en eksport hittil i år på 1,3 milliarder kroner. Det er opp 41 prosent fra samme periode i fjor, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Stor re-eksport

Det er eksportverdien av laks som er den viktigste, etterfulgt av torsk, makrell og hyse. Mens kineserne er interessert i laksen til eget forbruk går mesteparten av norsk torsk, makrell og hyse går inn i kinesisk fiskeindustri, bearbeides og reeksporteres hovedsakelig til Japan, Europa og USA.

Tollminister

21.-22. mai er fiskeriministeren vertskap for besøk fra minister NI Yuefeng i General Administration of Customs of China, det kinesiske myndighetsorganet som er ansvarlig for blant annet toll og mattrygghet.

- Vi skal vise frem norsk sjømatnæring og diskutere markedsadgang for norsk sjømat til Kina, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Stort potensial

- Kina er vårt største vekstmarked i år. At det kinesiske sjømatkonsumet årlig øker mer enn den totale norske sjømatproduksjon, gir et bilde på hvor stort potensiale det kinesiske markedet har for norsk sjømateksport. For at sjømatnæringen skal kunne utnytte dette potensialet er vi avhengig av god og forutsigbar markedsadgang, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Forventer fremgang

Etter møter i Oslo med landbruks- og matministeren og direktørene i Mattilsynet og Tolldirektoratet, reiser delegasjonen sammen med fiskeriministeren til Austevoll. Under besøket vil delegasjonen få innblikk i norsk havbruksforvaltning og sjømatproduksjon.

- Norsk sjømat har i lengre tid hatt begrenset adgang til det kinesiske markedet. Vi har gjort flere viktige fremskritt, men det er fortsatt uløste problemstillinger. Jeg har forventinger om at vi skal ta nye skritt fremover i forbindelse med dette besøket, sier fiskeriministeren.