M/K «Kjartan» forsvinner kanskje fra Vadsø og museets hender. Skuta, som formidler gammel kystkultur, kan bli solgt, melder avisa Finnmarken.

Varanger museum har fått fullmakt til å søke avhendelse av «Kjartan» som er i kommunalt eie. Høye kostnader gjør at lokale museumsmyndigheter åpner for salg av båten fra 1946.

– Eventuelle konsekvenser er ikke lett å si noe om. Det kommer an på hvem vi selger til, om det blir her eller der, sier konstituert direktør Sigrid Skarstein i Varanger Museum.

Båtens ble kjøpt av et brødrepar i Vadsø i 1955 og drives av Kjartans venner. Her benyttes den til kultur- og kunnskapsformidling for skoleelever.

– Båten er flott og verdifull, og bør ivaretas på best mulig måte. Forslaget kom opp som en diskusjon mellom oss og kommunen, forteller museumsdirektøren.

Båten er ivaretatt av Kjartans venner, og brukes til formidling for skolebarn og turer med voksne.

– Vi synes kommunestyrets vedtak er greit, sier Skarstein til samme avis.

Politikerne i kommunestyret stemte for å la museet ta «Kjartan»-saken. En av dem var Bernt-Aksel Jensen (Ap).

– Jeg ønsker en løsning som holder båten i Vadsø, hvor den hører hjemme. Den bør være her for å vise fram kystkulturen, sier han til avisen.