– De siste årene har vi fått inn et økende antall meldinger om at blåskjell har blitt borte fra steder der man til vanlig kan sanke skjell, sier HI-forsker Tore Strohmeier.

Meldingene har tikket inn fra ulike kriker og kroker langs hele kysten.

–Vi blir bekymret over at blåskjell bare «forsvinner», og det er derfor vi nå starter opp en overvåkning av blåskjellbestanden i Norge.

Å avdekke årsaker vil ta tid

Målet med å overvåke blåskjellbestandene, er å se om forekomsten endres over tid.

– Vi vet at blåskjellbestandene kan variere mye mellom år, helt naturlig, forklarer HI-forskeren.

– Vi må derfor overvåke områdene over flere år, før vi kan få avklart om det er endringer i bestandene utover den naturlige variasjonen, og så videre avdekke eventuelle årsaker til at skjellene forsvinner.

Hvor blir de av? HI har fått en rekke bekymringsmeldinger om blåskjell som har forsvunnet fra der "de alltid har vært".

Starter opp med fire regioner i øst, vest, nord og sør

Forskerne starter med å overvåke skjellene i fire områder:

Østlandet: Oslo til Hvaler/Tønsberg

Agder

Vestland

Troms

Går ned til 1-3 meter

Når Tore Strohmeier og kollega Øivind Strand skal undersøke blåskjellene, så gjør de det ganske bokstavelig: De hopper uti.

– Vi undersøker fra tidevannssona og ned til om lag 1-3 meters dyp, og vi sjekker områder fra de beskyttede delene av indre fjordområder og ut til bølgeeksponerte svaberg på kysten. Vi har sjekket opp mot hundre tilfeldig utvalgte steder i hver region. Vi undersøker hundre meter av kystlinjen hvert sted vi stopper, forklarer Strohmeier.

Resultat så langt: Finner blåskjell de fleste steder

– Overvåkningen så langt viser at vi finner blåskjell på de fleste stedene vi sjekker, skjellene er ikke borte fra disse områdene, sier Strohmeier.

– Vi finner mer skjell på Vestlandet, sammenlignet med Østlandet. Dette skyldes delvis at det er flere leveområder som ikke er egnet for blåskjell i Oslofjorden, og at blåskjellene forekommer i tettere ansamlinger på Vestlandet.