Den internasjonale ekspertgruppen består av omtrent 20 rekeforskere fra landene rundt Nord-Atlanteren. Gruppen var nylig samlet i Tromsø for å vurdere rekebestandene og utvikle bakgrunn for årets kvoteråd for rekefiskeriene i Nord-Atlanteren. Det dreier seg om sju bestander ved Canada, Grønland, i Barentshavet og i Nordsjøen. Bestandene utgjør hovedparten av verdensfangsten av kaldtvannsreker (Pandalus borealis), melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Samarbeid

Rekearbeidsgruppen er et samarbeid mellom Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) og Den norvestatlantiske fiskeriorganisasjonen (NAFO). ICES og NAFO leverer fiskerirådgivning for henholdsvis den østlige og vestlige Atlanteren. For tiden er forskningsgruppeleder Carsten Hvingel ved Havforskningsinstituttet leder av NAFOs vitenskapelige råd. Hvingel arbeider til daglig ved Havforskningas tromsøavdeling.

– Ekspertgruppen møtes annethvert år andre steder enn i Halifax (hvor NAFO har hovedkvarteret), basert på invitasjon fra medlemslandene. Derfor grep vi muligheten til å invitere kollegene våre til Tromsø. Da kunne vi også presentere Havforskningsinstituttets avdeling i byen. Den er planlagt å vokse fra de nåværende 60 ansatte til omtrent 100 i løpet av få år, sier Carsten Hvingel til nettsiden.

Viktig

Rekefisket er et viktig fiske, spesielt ved Grønland og på Canadas østkyst. Det samme er tilfelle i Nordsjøen, Skagerrak og Barentshavet. Ekspertgruppen konkluderer med at de norske bestandene generelt er i ganske god forfatning, mens det er mer dystre utsikter for rekebestandene på den andre siden av Atlanteren. Den store vestgrønlandske bestanden har gått tilbake siden 2003, og bestandene på Flemish Cap og Grand Banks er nå på et veldig lavt nivå. Derfor anbefales det stengning av fisket på Flemish Cap, samt kraftig reduksjon av fisket på Grand Banks. Grønlenderne har fått redusert kvotene med 30 prosent siden toppåret i 2003.

– De norske rekefiskerne sør i Nordsjøen og i Skagerrakområdet har de siste årene opplevd reduserte kvoter. Anbefalingene for neste år endte på kun 5.800 tonn, noe som er et lavt råd sammenlignet med tidligere år. God rekruttering av småreker i 2012 betyr forhåpentligvis at bestanden begynner å ta seg opp igjen, sier Guldborg Søvik. Hun er Havforskningsinstituttets ekspert på denne bestanden.

I Barentshavet er rekebestanden fortsatt på et høyt nivå, men det er observert at rekene ikke står på de samme plassene som tidligere.

– De har flyttet østover, og derfor har fisket ikke vært så bra på de tradisjonelle fiskefeltene, sier Hvingel.