Kyst og Fjord treffer linefiskeren på fiskefeltet utenfor Kjøllefjordnesset torsdag morgen. Han kan allerede konstatere at det neppe blir like stor fangst som i går.

- Nei det blir ikke 200 kilo på stampen i dag. Samtidig er hysa litt småfallen, sier Lauritzen mens han haler linebruket.

Godt fiske

For tiden er det sju - åtte båter som drifter med line ut fra Kjøllefjord. Den siste uka har de opplevd det rene eventyrfisket, der det enkelte dager har vært godt over 300 kilo på stampen. Og det er hyse nok. Tidvis har de kunne hente opp store linefangster helt opp under land.

Dermed kompenserer store fangster for de lave hyseprisene.

Lønnsomhet

Selv om agnet når har en høyere kilopris enn det vi får for fangsten, er det grei lønnsomhet i fisket når tilgjengeligheten er så bra som nå, sier Vestvågøy-fiskeren Kjell Ovesen.

Han lå torsdag morgen ett stykke sør for Lauritzen og har sitt bruk ytterst i Laksefjord.

Også han opplever et litt slakkere fiske enn i går, men sier det ikke er noen dramatisk fall.

- Det er nok bare helt forbigående, tror Ovesen.