Fra 2017 skal alle britiske båter som leverer til supermarkedkjeden Marks & Spencer i Storbritannia være sertifisert med Responsible Fishing Scheme. Nå skal forskere ved Nofima og FAFO finne ut om også flere aktører i fremtiden etter hvert kreve dokumentasjon på såkalt sosial bærekraft.

– Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) har fått innspill fra industrien om å kartlegge standarder for sosial bærekraft og å vurdere om det stilles krav om sosial bærekraft i sjømatmarkedet. De ønsker også å få vurdert om og hvordan norsk sjømatindustri kan bruke gode arbeidsvilkår som konkurransefordel – om denne kan dokumenteres i norske fiskerier, oppsummerer forskningssjef Pirjo Honkanen i Nofima. Hun leder avdeling for Forbruker og marked, og også dette kartleggingsprosjektet.

Prosjektet startet i desember i fjor og skal vare fram til 15. mai 2017. Sammen med kollega Bjørg Helen Nøstvold i Nofima og Anne Mette Ødegård i forskningsstiftelsen FAFO, skal Honkanen avklare dagens status i markedene. De skal kartlegge eksisterende standarder og sertifiseringsordninger, analysere innholdet i disse og vurdere relevans av de ulike ordningene for norsk fangstbasert sjømatsektor.

Primært vil de konsentrere seg om markedene i Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

– Bakgrunnen for dette fokuset internasjonalt er at det for en tid tilbake ble avdekket grove menneskerettsbrudd i fiskebåter i Sørørst-Asia, spesielt Thailand. Her foregikk regelrett slavearbeid og mishandling. Dermed er sosial bærekraft satt på dagsorden også hos detaljhandelen i Europa, noe som også vil gjenspeiles i krav til norsk fiskerinæring, sier Honkanen.

Hun viser til at Norge allerede har et strengt regelverk i Norge og at det så langt ikke er meldt om graverende brudd her. Forskerne vil vurdere det norske regelverket satt opp mot internasjonale sertifiseringsordninger. Hva oppfylles i Norge allerede og hva må eventuelt må på plass for å få internasjonal godkjenning? I Storbritannia har de for eksempel en ordning de kaller «Responsible Fishing Scheme» – ansvarlig fiskeriordning, som nevnte Marks & Spencer har forpliktet seg å innføre som et krav til leverandører etter hvert. Supermarkedkjeden bruker dette i sin markedsføring.

Prosjektet vil vurdere hvorvidt krav til sosial bærekraft kan bli et «hygienekrav», og således påkrevd av produsentene for å sikre markedsadgang.

– Vi skal blant annet intervjue importører og representanter for de største supermarkedkjedene i Storbritannia, Frankrike og Tyskland, for å finne ut hvordan de vurderer situasjonen og betydningen av en sertifiseringsordning for sosial bærekraft, sier forskningssjefen. De vil også intervjue norske eksportører for å kartlegge hva de møter av krav på dette området.

Basert på resultatene fra dette prosjektet skal næringsaktører kunne ta velinformerte beslutninger om sertifisering eller ei, og de vil kunne bruke resultatene i sin omdømmebygging for å styrke sin markedsposisjon. Forskerne vil gi en vurdering av hvilke markeder som er opptatt av sosial bærekraft og hvorvidt sertifisering kreves, eller om det er tilstrekkelig med annen type dokumentasjon.

Bedriftene vil dermed få hjelp til å bestemme om de skal være proaktiv, eller om de må lage strategier for å møte kravene som allerede eksisterer.

På næringsnivå kan man vurdere om man vil samlet gå inn for en etablert ordning eller om man er bedre tjent med å etablere en egen standard – eller om det er tilstrekkelig med en annen type dokumentasjon.

– Vi har med oss en meget kunnskapsrik referansegruppe med folk fra Norsk Sjømannsforbund, Norway Seafoods og Norges Fiskarlag. De vil underveis kunne gi innspill, og ikke minst vurdere hvor relevant det vi finner ut er for næringa, sier Honkanen.

Forskningsprosjektet har en finansieringsramme på 600.000 kroner.