Under en inspeksjon 8. og 9. april ble det avdekket at fisk fra til sammen ni båter sto umerket, kun påvørt veielapper der totalkvantumet fremgikk, skriver Vesterålen Online. (innlogging)

«Fisken var ikke enda satt i produksjon. Fangsten var veid, men ikke enda sluttseddelført. Fangst fra flere fartøy var blandet», fremgår det av Fiskeridirektoratets rapport.

Landingsforskriften slår fast at fangsten fra de ulike fartøyene skal holdes adskilt inntil sluttseddel er skrevet.

Ifølge Vol.no forklarte daglig leder regelbruddet med stor arbeidsmengde. Ettersom bruket ikke har historie for denne typen overtredelser valgte direktoratet å reagere med en advarsel istedenfor anmeldelse.