Rapporten ble presentert på en formidlingssamling i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i Ålesund denne uka.

Det er 42 pelagiske mottaksanlegg i Norge. I rapporten blir det påpekt at 13 anlegg er det optimale, dersom ressurstilgangen blir redusert 25 prosent.

Avviklingsfond

Men ettersom tilgangen på råstoff svinger både opp og ned, blir en reduksjon på 30–40 prosent mottakskapasitet holdt fram som fornuftig.

– En slik reduksjon vil gi bedre lønnsomhet, samtidig som man har god kapasitet til å ta råstofftilgangen, sier forsker Nils -Arne Ekerhovd ved SNF til Sunnmørsposten.

Han mener at næringen bør vurdere å bygge opp et avviklingsfond, finansiert gjennom en avgift.

På forskningssamlingen påpekte driftsdirektør Gunnar Domstein i Norway Pelagic at dette ikke er første rapporten som har konkludert med at det er overkapasitet på landsiden.

Skeptiske

– Mest sannsynlig betyr en reduksjon på 30–40 prosent av samlet mottakskapasitet at halvparten av anleggene må vekk, siden det er både små og store anlegg, sier Domstein. Han tror ikke det vil skje.

– Matematiske utregninger er en ting, men praksis er noe annet. En del anlegg må vekk, men ikke så mange som halvparten, sier Gunnar Domstein til Sunnmørsposten.

Både han og andre aktører på samlingen var dessuten skeptiske til å finansiere avvikling gjennom et fond.

– Det er neppe aktuelt, sier Geir-Ove Ystmark, direktør for næringsutvikling i FHL.