Europaparlamentet har nå vedtatt sin innstilling til felles fiskeripolitikk i EU. Det irske formannskapet har signalisert at målet er å få på plass en enighet innen utgangen av juni i år.

Tror på forbud

- Jeg har stor tro på at det endelige resultatet blir et utkastforbud, sier Berg-Hansen.

EU og Norge har et felles ansvar for å forvalte felles bestander i Nordsjøen og i Skagerrak. Derfor er reformen også av betydning for Norge.

Riktig retning

Europaparlamentet stiller seg bak mange av fiskerikommissær Maria Damanakis reformforslag, blant annet forbudet mot utkast av fisk.

- Selv har jeg besøkt Brussel flere ganger og diskutert reformforslaget både i parlamentet og med fiskerikommisær Damanaki. Vedtaket i parlamentet er et betydelig skritt fremover mot målet om en bærekraftig forvaltning av alle marine ressurser, sier Berg-Hansen.