Leverandøren jobber med alternativ transport, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding. Direktoratet ser alvorlig på saken.

– Dette er to ganske store elver. Det er ingen god situasjon, og vår leverandør er på plass i Lakselv og klar til å montere opp fellene raskt når de kommer, sier Eirik Frøiland i Miljødirektoratet.

Forsinkelsen skyldes at båten med containerne fellene ligger i har blitt stående i kø for å komme inn til havn i Hamburg. Dette henger sammen med lav vannstand og forsinkelser i Panamakanalen, en forsinkelse som har forplantet seg videre.

– Dette gir dessverre en forsinkelse vi ennå ikke vet hvor stor blir. Vår leverandør jobber for å finne den raskeste måten å få utstyret frem til Lakselv på, sier Frøiland.

I mellomtiden vil Børselv jeger- og fiskeforening sette ut fella som ble brukt der i 2021. Dette er ikke like godt utstyr som det nye som er på vei, men en nødløsning. I Stabburselva er det ingen felle å sette ut.

Samme leverandør har to andre feller som skal monteres i Lakselva og Storelva i Lebesby kommune. De fellene er ikke forsinket, og arbeidet går etter planen. Leverandøren skal ha møte med shippingselskapet i dag, og forsøke å få de forsinkede fellene over på bilfrakt og raskere frem.