- Aktiviteten går ytterligere ned i torskefisket og fangstatistikken viser at kvantumet er halvert fra uke 19, melder Norges Råfisklag i sin siste ukerapport og fastslår dermed at man nå ser enden på det som har vært en svært lønnsom torskesesong for fiskerne.

Over til seinot

Notseifisket på Nordmøre har på sin side fortsatt god aktivitet. I tillegg er det levert en fangst i Vest-Finnmark som markerer starten på notseifisket i nord. For hyse har til gjengeld døgnkvotene bidratt til at snurrevadkvantumet er redusert med 400 tonn fra uke 19. Samtidig virker rognkjeksfisket å være på hell. Rognkvantumet er halvert fra uke 19.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 20 ble på 175,1 millioner kroner viser de foreløpige tallene Av dette utgjorde landinger fra russiske frysebåter 36,0 millioner kroner. Her inngikk 2.400 tonn torsk til en av verdi 34,3 millioner kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 139,1 millioner kroner, fordelt med 76,3 millioner kroner på leveranser av ferskt råstoff og 61,9 millioner kroner på fryst.

I uke 20 i fjor var ukeomsetningen 210,4 millioner kroner. Av det var 41,6 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 168,8 millioner kroner, hvorav 70,6 millioner kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 98,1 millioner kroner var fryst. Av sistnevnte utgjorde 1.160 tonn fryst reke 36,0 millioner kroner.

En halv milliard over

Oppdaterte tall for uke 19 i år viser at omsetningen nådde 240,4 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 37,6 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 202,8 mill kroner fordelt med 135,3 mill kroner på fersk og 67,4 mill kroner på fryst råstoff.

Totalomsetningen pr uke 19 i år er på 7.221 mill kroner. Dette er 480 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 310 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 170 mill kroner.