I takt med at vi går mot mørkere tider dukker de tradisjonelle lutefisk-lagene opp. Familie og venner samler seg hjemme eller på restaurant for å smake på årets produksjon, diskutere kvaliteten og hvilket tilbehør som hører med. De ivrigste rekker mange lutefiskmiddager i løpet av sesongen som gjerne varer fra oktober til over jul.

Sesongvare

Hva er det med lutefisken som fascinerer oss slik?

- Lutefisk er mye mer enn en god og smakfull middagsrett. Siden de fleste kun spiser lutefisk i tiden før jul og på julaften, er sesongen forholdsvis kort, og det gir et eksklusivt preg. For mange er høsten ensbetydende med lutefisksesong, og de ivrigste kan knapt vente til de får sette tennene i årets første lutefiskmiddag. Kombinasjonen av forventning, tradisjon og den sosiale rammen som den nytes i, løfter lutefisken høyere opp på gastronomihimmelen, sier prosjektleder for «3 i uka», Matias Hana.

Gammel tradisjon

Tradisjonen med lutefisk strekker seg rundt 500 år tilbake, og historiene om hvordan retten ble laget første gang er utallige. Lutefisk er utvannet tørrfisk, som behandles med lut av aske eller kaustisk soda, og så vannet ut igjen. Du kan kjøpe ferdig utvannet lutefisk i butikken, eller så lager du din egen lutefisk.

I dag går det hvert år går rundt 2.000 tonn lutefisk ut i det norske markedet, ifølge tall fra Flesland Markedsinformasjoner. Tallene viser at etterspørselen etter lutefisk harvært ganske stabil de siste årene, men at det er en nedgang i dagligvaremarkedet. Desto gledeligere er det at vi ser en økning i konsumet i restaurantsegmentet.

Positiv endring

- Generelt har vi i de siste 6-8 årene opplevd en nedgang i sjømatkonsumet i Norge på rundt 20 prosent. Selv om lutefisken står seg godt, opplever vi at mange synes fisk kan være vanskelig å lage selv. Manglende kjennskap og tro på seg selv når det gjelder å lage maten kan være noe av årsakene til det. Heldigvis er det tegn som tyder på at fallet i sjømatkonsumet har stagnert noe. Dette kom blant annet frem i en nylig publisert rapport fra helsemyndighetene, sier Hana.