Toktet starter vest i Finnmark og jobber seg østover.

Først ute er altså området vest for 26°Ø i perioden fra og med 6. september til og med 9. september 2022.

Her vil det da være forbudt å drive fangst av kongekrabbe samt å lagre kongekrabbeteiner i sjøen. Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

Det er ikke tillatt å melde kongekrabbeteiner som annen fiskeredskap.