Dermed ligger man kun 140 millioner kroner bak samme periode i rekordåret 2016. En viktig årsak er gode priser både på fersk og frossen fisk.

Prisutviklingen for torsk

Omsetningen av sjøfrosset fisk øker og står nå for hele to tredjedeler av levert fisk fra norske fiskebåter. Her er det torsk som fiskes av den havgående flåten langt nord i havet som dominerer.

Kystflåten er mest aktiv i Øst-Finnmark der de fisker torsk og hyse med line. Flere båter har kommet til og det er nå over 100 linebåter som fisker og leverer i området.