- Foreløpig er det ingen fare, men etter fjorårsskjemaet vil det fiskes 1000 tonn resten av året. Da begynner vi å nærme oss grensa for avsatt bonus, sier rådgiver Guro Gjelsvik i Fiskeridirektoratet.

24 fartøy har deltatt i dette fisket og det er satt torsk i merd på 14 ulike steder i Nord-Norge i år. Aktiviteten er nå på hell og det er kun to båter som fortsatt fisker levende torsk til lagring i merd, melder Råfisklaget på sin hjemmeside.

Aldri tidligere har så mye torsk blitt lagret levende som i år. I forrige uke rundet kvantumet 6500 tonn, mot 5600 tonn på samme tid i fjor, også det historisk høyt, for en landingsform som har levd fullstendig i skyggen av ordinær fangstbehandling. Vi er likevel svært langt unna visjonen om 40.000 tonn, fremsatt i 2001 av administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag. Med 40.000 tonn ut av vintermarkedet og over til høstmarkedet, der torsken blir langt bedre betalt, vil hele villfisknæringa dra nytte av dette.

Mer i papiravisa