- Både når vi ser på fjoråret og starten av inneværende år så ser man at fiskeflåten har hatt ei fantastisk utvikling de siste 5 årene. Det er lett å la seg friste til å slippe seg nedpå med service og tjenester når alle ting går så godt som det har gjort de siste årene. Men her er det avgjørende at alle aktørene holder seg på tå hev når det kan virke som om alt går av seg selv, sa Johnny Caspersen i sin åpningstale.

- For oss fiskere er det nødvendig å holde oppe oppmerksomheten på kvaliteten på fisken – selv om avsetningen går som kniv i varmt smør. Det kan være fristende å fire på innsatsen og standarden når det er rift om det meste som kommer på land. Her vil jeg komme med en sterk appell til alle om å stå på for å fortsatt levere topp kvalitet som kan sikre best mulig pris i markedene. Det er her det største potensialet for verdiskaping ligger, sa Caspersen.

Her kan du lese hele talen.