Det er så langt ikke meldt om rømming på grunn av hendelsen med makrellstørjen.

Tirsdag 27. august ble det på selskapets fòringskamera oppdaget en makrellstørje på 233 kilo svømmende på om lag sju meters dyp i en av merdene på anlegget.

Dykkere ble tilkalt for å sjekke skadene på merden og bøte hullet på ca 0,5 meter i nota.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet retningslinjer for fanging og eventuell avliving i slike tilfeller og disse ble fulgt av selskapet.

Oppdrettsselskapet satte i tillegg ut gjenfangstgarn, men har så langt ikke meldt om rømming som følge av hendelsen.

Fisken i anlegget er laks på i underkant av ett kilo.