Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

Forleden ble også rettsaken som var berammet mot skipper og eieren av rekefartøyet «Havkatt», Bjørn-Petter Pettersen, avblåst rett før rettsmøtet skulle starte. Da politiinspektør Thomas Eliasen Darell ble orientert om saken av Pettersens advokat, var det ikke lengre noen sak for rettsapparatet, skriver ifinnmark.no

Brukt store ressurser

Jo Inge Hesjevik som er en av eierne av Porsanger Reker AS og som startet rekeprosjektet, sier til Kyst og Fjord at han selvsagt er glad for at mot Pettersen nå er ute av verden. Men han hadde gjerne sett at saken mot selskapet skulle ha blitt behandlet av rettssystemet, fordi det da ville ha avdekket behandlingen fiskerne risikerer i møtet med Fiskeridirektoratet.

For Porsanger Reker AS har saken uansett voldt en stort ressursbruk, både i forhold til tid og penger. Nå sitter de igjen med advokatregningen til Bjørn-Petter Pettersen som de har vagt å ta på selskapets kappe, slik at han skulle ha en forsvarer i saken. Denne regningen er på nærmere 30.000 kroner.

Saken mot Bjørn-Petter Pettersen er henlagt.

Inviterte direktoratet og råfisklaget med på tur

Sammenlignet med de samlede kostnadene Porsanger Reker har hatt, etter at de i 2016 startet teinefiske med reker, blir dette likevel bare småtteri.

Det hele startet med en visningstur, der de hadde invitert både Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet om bord for å overbevise om at det lot seg gjøre å fange reker med teiner. Fiskeridirektoratet mente nemlig det ikke lot seg gjøre. Råfisklaget takket ja til å være med, mens direktoratet droppet turen. De valgte i stedet å møte dem da de kom i land, men med inndragning og bot. Porsanger Reker hadde nemlig ikke meldt inn de 60 kiloene med de fikk i løpet av sjøværet. Siden rekene fra sjøværet ikke skulle gå til salg, men til agn, var det ingen krav om innmelding. Fiskeridirektoratet så imidlertid annerledes på saken, og startet deretter det Jo Inge Hesjevik oppfatter som en iherdig jakt.

- Det er vel ingen som er så mye kontrollert som oss.

Hesjevik er ikke i tvil om at det har sammenheng med forsøksfisket de startet med reketeiner.

Men han er glad at Pettersen også nå er ferdig med saken.