Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag kom torsdag til enighet om ny minstepris på nordsjøsild for sesongen 2011.

Godt marked

Minsteprisen for samfengt nordsjøsild blir kr. 4,50 pr. kg fra 1. mai og gjelder i første omgang fram til og med 15. juli. I fjor var minsteprisen kr. 3,75.

- Markedssituasjonen tilsier at minsteprisen kan økes til 4,50, seier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget.