Norges Fiskarlag har i en årrekke organisert og administrert velferdstilbudet for fiskere langs kysten. Tilbudet er tilrettelagt for å gi et grunnleggende servicetilbud med tilgang til klesvask og dusj, samt å være et møtested med lett matservering og tilgang til aviser og TV, skriver organisasjonen på sine nettsider.

- Vi ser at ønsket og behovet fremdeles er tilstede for at våre fiskere gis et slikt tilbud. Det er mer enn 20 velferdsstasjoner langs kysten og alle stasjonene i Lofoten og Vesterålen er nå åpnet, opplyser Knut Eriksen som har det administrative ansvaret for å tilrettelegge tilbudet i Norges Fiskarlag.

- Onsdag 1. mars åpnet Henningsværboksen og det er et tegn på at skrei-innsiget er godt. Da er det også tid for å synliggjøre at velferdstilbudet er på plass og tilgjengelig for den økte andelen fiskere som følger fisken, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Følgende steder har velferdstilbud i Lofoten: Sund, Fredvang, Ramberg, Ballstad, Stamsund og Henningsvær.

I tillegg er også stasjoner i Vesterålen og i Troms og Finnmark åpen etter behov knyttet til det enkelte områdets lokale fiskeri.

Mer informasjon om velferdstilbudet og stedsangivelse for alle velferdstasjoner.