Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i noen av de meste solgte fiskeproduktene på markedet.

Produktene har ifølge Dagligvarehandelen endret næringsstoffsammensetning siden tidligere analyser og viser blant annet endring i fettsammensetning.

Avisa skriver at de de 16 mest solgte fiskeproduktene som fiskekaker, fiskepinner, panert fisk, fiskegrateng er analysert og inneholder minimalt med tungmetaller.

Det er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) som, på oppdrag fra Mattilsynet, har utført næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter. Totalt 16 fiskeprodukter fra Findus, Enghav, Coop Xtra, First Price, Ica, Lerøy, Lofoten, Godehav, Fiskemannen og Berggren inngikk i analyseprosjektet.