- Amundsen slår fast at det er lov å være uenig i politikken, men framholder samtidig at enigheten om norsk sjømats betydning er ubestridt. For med 37 millioner sjømatmåltider daglig kan vi brødfø en nasjon som Polen. Det er helt grei inngang, men lite nytt, sier Nilsen.

- På rett kurs

Fiskarlagsformannen er på en annen side meget fornøyd med Amundsens uttalelser at nordområdepolitikk ikke bygges på kvoteflyttinger.

- Her bekreftet han at Norges Fiskarlag er på rett kurs, sier Reidar Nilsen til kystogfjord.no

Lite nytt

Ellers synes ikke Nilsen at det er noe nytt som er framkommet så langt under nordområdekonferansen.

- Nofima-direktøren pekte rett nok på flere viktige ting. Men som for såvidt ikke er noe nytt for næringen, sier Nilsen.

Det samme mener han om Petter Ørebecks innlegg.

- Her var intet nytt, men stort sett det samme som vi har hørt fra ham over flere år, sier Reidar Nilsen.