Totalomsetning i uke 48/2013 på 91,8 mill kroner. 3 russiske frysetrålere stod for 7,6 mill kroner etter landing av vel 800 tonn torsk og 250 tonn hyse, melder Råfisklaget på sine nettsider.

Resterende 84,2 mill kroner etter landing fra norske båter, fordelt med 32,8 mill kroner av ferskt råstoff og 51,4 mill kroner fra fryst fisk. Fordelingen pr fiskeslag framgår av tabellen nedenfor. Totalen ned fra 115,4 mill kroner uka før, da sammensatt av 11,5 mill kroner for utenlandske båter, mens totalen for norske båter, 103,9 mill kroner, var fordelt med 20,9 mill kroner på fersk og hele 83,0 mill kroner på fryst råstoff.

Sammenligner vi med fjorårets uke 48 kom vi i år kraftig på etterskudd. Da var totalen 140,2 mill kroner, hvor utenlandsk fisk stod for 23,8 mill kroner, mens omsetningen for norske båter, 116,4 mill kroner, bestod av 48,7 mill kroner fersk og 67,7 mill kroner etter omsetning av fryst råstoff. Årets uke 48 kom dermed dårligere ut på alle nevnte kategorier, mye takket være de stadige lavtrykkene som kommer inn mot kysten.

Silda gjør seg fremdeles sterkt gjeldende på kysten av Troms. Annen fisk som beiter på silda danner grunnlag for et garnfiske ut av Kvaløya/Rebbenesøy/Vannøya. Men fisket der og for øvrig langs hele kysten har vært mye værhindret og har gjort sitt til at ferskomsetninga er lav. Også omsetninga av fryst fisk var noe lavere i uke 48 enn det vi har hatt ukene før.