Fangstene ble tatt av fartøyene «Gambler», «Rødholmen», «Rogne» og «Brennholm», i et område rundt 90 mil vest av Stadt, i nærheten av der makrellfisket startet i 2010. De fire fartøyene hadde til sammen 1 080 tonn. Det har ikke kommet nye meldinger herfra siden mandag.

På kysten i nord har låssetterne innerst i Vestfjorden i en god stund allerede meldt inn fangster, på opptil 30 tonn. Samtidig går fangsten på kysten i sør ufortrødent, men med atskillig lavere fangstrater, i følge Sildelagets nettside.

Prisene er lave i forhold til i fjor, men Sildelaget håper på en økning utover høsten, slik det skjedde i 2010.

- I starten her er det forholdsvis beskjeden størrelse på makrellen, med et snitt på rundt 385 gram, sier salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget til Fiskebåt. Han sier videre at det ikke ble tatt prøver med G6 størrelse om bord fartøyene, det vil si makrell større enn 600 gram.

Det har vært en del usikkerhet rundt markedssituasjonen rundt makrell og dette har reflektert i prisene for disse fangstene, som har ligget på bare litt over halve prisen fra i fjor. - De ligger stort sett på samme nivå som i starten på 2010 sesongen, sier Garvik.

I 2010 lå prisene på 6-7 kroner da ringnotfisket startet i slutten på august, for så å stige oppover utover høsten. Garvik håper årets priser vil få en tilsvarende stigning.