Det skjedde 18.07.16. Eieren og fører av fartøyet omkom. Hansen viser til de mange spørsmål som både de etterlatte og kystsamfunnet har i etterkant av hele situasjonen, og krever at de to departementene setter i verk en uavhengig gransking av en ulykke som krevde menneskeliv på sjøen:

- Basert på det som er kommet fram i nå i vår, må det foretas en vurdering av det som skjedde i 2016, i 2017 og det som har skjedd i 2018. Det må skje gjennom en uavhengig gransking av HRS, Havarikommisjonen og Politiet. Siden Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet er de formelle «eierne» av disse tre organene, ber jeg departementene iverksette en slik gransking. Hovedmålsettingen må være å trekke lærdom for framtida, skriver fylkesordfører Knut Werner Hansen i brevet.