Nautikk er læren om sjøfart i sin alminnelighet, og omfatter navigasjon, sjømannskap, skipsfart, og all kunnskap som fordres for å seile et fartøy. Men en utdannelse innen faget kan også spisses. - Godkjent kursbevis vil oppfylle ett av kravene for å få kadettfarledsbevis, skriver Kystverket.

‒ Studentene må skjerpe sansene og teste sine kunnskaper på en helt annen måte enn under vanlige prøver. De må ha kjennskap til farvannet, gjennomføre en rute og seilas i henhold til regelverket, og imøtekomme losens forventninger. Bare det å gjennomføre og bestå prøven er et kvalitetsstempel i seg selv, og bidrar til å heve kompetansen til studentene, sier nautisk faglærer Tor Ingve Austrheim ved Fagskolen Rogaland, en av skolene som tilbyr kurs i kystnavigasjon basert på Kystverkets modell. Austrheim mener kurset hever kvaliteten på studiet, gir studentene verdifull kompetanse for navigasjon på norskekysten og en fordel når de skal søke jobb.

Ønsker flere skoler

Så langt har Kystverket godkjent åtte fagskoler, høyskoler og universiteter for å undervise i kystnavigasjon, og jobber nå for å få enda flere med i ordningen.

‒ Vi har en god dialog og fører tilsyn med skoler som har innført kurset for å sikre at alle krav blir oppfylt. Samtidig benytter vi muligheten til å gi studentene et innblikk i Kystverkets tjenester og systemer som de vil møte som navigatør til sjøs, opplyser seniorrådgiver Tommy Haugsnes i Kystverket.

Åtte godkjente skoler

Disse skolene er godkjent for kurs i kystnavigasjon:

  • Høgskulen på Vestlandet (Haugesund)

  • Fagskolen Rogaland (Haugesund)

  • Universitetet i Sørøst-Norge – Vestfold (Horten)

  • NTNU Ålesund

  • Fagskolen i Agder (Kristiansand)

  • Nordland fagskole (Bodø)

  • Nordland fagskole (Lofoten)

  • UiT Noregs arktiske universitet (Tromsø)

For å få godkjent kursbevis i kystnavigasjon må nautikkstudenter oppfylle krav i fagplanen og modellkurs for teori og simulator, og ha en avsluttende eksamen i simulator med los til stede.

Kan gi kadettfarledsbevis

Siden kurset er basert på Kystverkets modell oppfyller kursbeviset ett av Kystverkets tre krav for å få utstedt kadettfarledsbevis. Det er også krav om gyldig navigatørsertifikat og en formell avtale med kaptein og rederi om systematisk opplæring om bord. Avtalen kan kun inngås hvis man har godkjent kursbevis for kystnavigasjon. Navigatøren kan gå selvstendige vakter når kapteinen mener at navigatøren har god nok kompetanse til å seile på kysten som ansvarshavende navigatør.

‒ For mange av rederiene kan det være en fordel at nyutdannede nautikere har godkjent kursbevis. Både skolene og rederiene vi har vært i kontakt med er svært positive til ordningen, sier Haugsnes.

Farledsbevis er et sertifikat som gir navigatører lov til å seile i et spesifikt farvann med et lospliktig fartøy uten å bruke los. Kystverket utsteder farledsbevis etter havne- og farvannsloven og lospliktforskriften. På bakgrunn av sjøfartsnæringens ulike farledsbevisbehov og ulike risikonivåer i farleder opererer Kystverket med tre klasser farledsbevis: klasse 1, 2, og 3, og kadettfarledsbevis.