Forskriften fra 2013 gir visse kvoteprivilegier til fiskere som har båt under bygging, blant annet tillatelse til bruk av leiefartøy. Dette er privilegier som gir betydelig bedre økonomi for rederier som har inngått kontrakt om nytt fartøy, privilegier som også automatisk forlenges dersom bygginga blir forsinket.

Kraftige kvotegevinster

Slik kan rederier med flere båter og flere byggeprosjekter etter hverandre, samt kanskje prosjekter som blir forsinket, i praksis holde gående en skjult strukturering i rederiet, der de aktive fartøyene tar opp langt mer enn de normale begrensingene som gjelder innen fartøygruppa. Etter å ha tatt sine egne kvoter, byttes kvotegrunnlaget med båten som er under bygging. Doble kvoter gir en helt annen økonomi enn i andre rederier, og flerbåtsrederier har gode muligheter til å konstant sjonglere med både båter og kvoter, mener Hansen.

- Målsettinga er god, men etter de signalene jeg har fått fra folk i organisasjonen forstår jeg det slik at ordninga i økende grad både blir uthulet og misbrukt, sier Roger Hansen til Kyst og Fjord.

Utilsiktet virkning

Han etterlyser en gjennomgang av ordninga i Fiskeridirektoratet, slik direktoratet nylig har tatt en gjennomgang på rekrutteringskvotene.

- Det er synd at det er blitt slik. Intensjonen var jo god, for å hjelpe dem som ville fornye båten, og som kunne få problemer med å få opp kvoten under byggeperioden. Nå ser det ut til at bare du har utskiftingstillatelse og kontrakt med et verft, så får du mer ekstrainntekter jo mer prosjektet blir forsinket. Ordninga har fått utilsiktede virkninger, som noen vet å utnytte fullt ut.

Ikke oversikt

Overfor Kyst og Fjord innrømmer seksjonssjef Truls Konow i fartøy- og deltakerseksjonen at direktoratet ikke har oversikt over bruken av ordninga. Kyst og Fjord har bedt om en oversikt, og om det er grunn til å tro at ordninga virker etter hensikten, men direktoratet har altså ikke svar.

- Tallene må først hentes inn fra regionene, før vi kan uttale oss om dette.