– Norges Fiskarlag har fått henvendelser fra både medlemmer og andre i næringen som har mottatt kravet om innbetaling.Saken er anmeldt til politiet, opplyser Fiskarlaget på sine nettsider.

– E-posten kommer tilsynelatende fra Fiskarlaget og har vår logo og oppsett hentet fra nettsiden vår. Dette gjør at man skal lures til å tro at kravet er sendt ut fra Norges Fiskarlag.

Varsel til medlemmer

– Vi valgte i helgen å sende et varsel til alle våre medlemmer, både på tekstmelding og e-post, for å advare mot den falske fakturaen som er sendt til fiskere.Svindelforsøket er lagt opp slik at betaleren skal lures til å gi fra seg personlig informasjon i form av kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode.Vi er ikke kjent med hvor omfattende svindelforsøket er.

– Vi varsler deg

– Vi legger opp til å sende ut den offisielle kontingenten for personmedlemsskap i Norges Fiskarlag i løpet av januar. For at du skal være helt sikker på at den kommer fra oss vil vi varsle våre medlemmer i forkant av utsendelsen av fakturaen. Det vil vi gjøre på samme måte som i helgen, ved at våre medlemmer får både et varsel via sms og en informasjon i det ordinære nyhetsbrevet som sendes ut fra oss til våre medlemmer.

Saken anmeldes

Rutinemessig vil Fiskarlaget anmelde svindelforsøket. Dette er også noe politiet og finansinstitusjonene generelt oppfordrer om.