Undersøkingen er en årlig overvåking på vegne av Mattilsynet. Havforskere ser etter utvalgte kjemiske stoffer, parasitter og bakterier folk kan bli syke av, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Vi fann Vibrio-bakterier i to prøver av scampi. Men ved nærmare analyse, viste det seg å være en av de mange harmløse variantene, forteller forsker Martin Wiech.

Forskerne fant også såkalte H2S-produserende bakterier. De er ikke en helsefare i seg selv, men sier noe om kvaliteten i sjømaten. Dette gjaldt prøver av tunfisk og yellowtail fra Stillehavet og østers fra Canada. Det er ikke fastsatte grenseverdier for disse bakteriene.

– Vi gjorde ett funn av Listeria-bakterier i norsk sild som var eksportert til Egypt, men sendt tilbake igjen til Norge grunnet plassmangel i lokale fryselager, forteller forskeren.

Videre fant de rundormen kveis i 9 av 40 undersøkte prøver, mest i torsk fra Russland. Fisken var fryst, og parasittane døde. Frossen eller varmebehandla kveis er ikke regnet som farlig for folk.

– Kveis er også vanlig i norsk, villfanget fisk, minner Wiech om.

I 89 prøver så forskerne etter tungmetall. I tre prøver fant de henholdsvis kadmium, bly og kvikksølv over EUs grenseverdi.

– Det gjaldt en prøve av hermetisert sardin, av tunfiskfilet og av små krabber, alle fra Asia, sier Wiech.

– Når det gjelder legemiddel, fant vi ingen rester av ulovlige stoff, sier han.