Det er Bloomberg News som i dag skriver at det norske og det svenske selskapet ikke har kommet til noen løsning og at planene om en felles terminal derfor er avsluttet.

– For å realisere en terminal, trenger vi større volum fra Barentshavet, eller få andre partnere til å bidra i investeringen og driften av terminalen, skriver Statoil-informasjonssjef Ørjan Heradstveit til Bloomberg News.

Det var meningen etablere en felles terminal på Veidnes i Nordkapp kommune for olje fra Johan Castberg og feltene rundt i Barentshavet. Det ser altså ikke ut til å bli noe av.

Lundins konsernsjef, Ashley Heppenstall, sier Alta og Gohta ligger for langt unna Johan Castberg til å rettferdiggjøre en felles utvikling, samt at de nåværende ressursestimatene for Lundins felter er for lave til at man kan forplikte seg til å investere i en onshore terminal eller rørledninger.