Regiondirektør Jan Morten Hansen, varaordfører Gunn Mari Kverndal Kristiansen og havnesjef Torfinn Vassvik foresto i dag den høytidelige åpningen av moloen og dermed ei bedre skjermet havn. 25 personer møtte for å overvære seansen ved moloen, som fortsatte med snitter og informasjon på Nordic Safari sine rorbuer.

Moloen var ferdig juni 2018, og har allerede vist gjennom siste vinter at den fungerer. De kaiområdene som Vardholmmoloen(2012) ikke skjermet, er nå skjermet bedre. Da ligger alt til rette for å videreutvikle havna med utdyping, flere kaier og flere fiske- og servicefartøy. Kommunen fikk på plass områderegulering av havna i Mehamn i 2018, som legger grunnlaget for ytterligere aktivitet. Økningen av antall fiskefartøy, og utbygging av fiskemottakene er positiv utvikling av havna, som underbygger behovet for ei godt skjermet og oppgradert havn.

Kystverket minner om at molen er runddekt med steinblokk. Dette innebærer at den ikke er tilrettelagt for allmenn ferdsel som mange andre moloer, og at ferdsel på moloen derfor ikke er tillatt.

Moloen og fiskerihavna overføres ved årsskiftet fra Kystverket til Troms og Finnmark Fylkeskommune, sammen med de andre fiskerihavnene som følge av regionreformen. Moloen er den nest siste moloen Kystverket bygger i Finnmark.

Fakta om moloen:

· Lengde 67 m, høyde 6,2 m, største dybde -30 m

· Entreprisekostnad 25 millioner inkl mva

· Medgåtte mengder 85 000 m3 totalt

· Byggetid september 2017 – august 2018

· Entreprenør Alf Brekken og Sønner Drift AS

· Kystverket Utbygging har stått for gjennomføring og byggeledelse

· Kystverket Rederi har besørget molobelysning

Moloen er laget av rundstein, og det blir derfor ikke tillatt med allmenn ferdsel utover moloen.