Det går fram av Fiskeridirektoratets fangstoversikt. Restkvotene per uke 46 er nesten 37.000 tonn, etter at det så langt er fisket 431.295 tonn torsk av den norske kvota. Tilsvarende tall i fjor var 394.880 tonn, av en kvote som var omtrent like stor. Da ble det til dels hektisk for enkelte flåtegrupper de siste ukene før jul, i år blir det langt roligere.

Trålerne har litt over 20.000 tonn igjen, mens konvensjonell flåte har 11.600 tonn igjen av kvota.

Både lukket gruppe under 11 meter og 11-15 meter samt åpen gruppe har i prinsippet overfisket sine kvoter, til sammen dreier det seg om drøyt 13.000 tonn. Samtidig er det betydelige reserver i kvoteregnskapet, i poster som «Oppfølging av Kystfiskeutvalget», «Bonus levendelagring» og «Ferskfiskordning åpen kystgruppe», til sammen rundt 6000 tonn, samt «Ferskfiskordning lukket kystgruppe», som alene har en restkvote på over 10.000 tonn.