Bø-fiskere under 35 år får nå ei ny finansieringsordning for å sikre seg rekrutteringskvoter, melder Bladet Vesterålen på sine nettsider (bak betalingsmur).

Bø formannskapet vedtok nylig – og det helt enstemmig – et regelverk for ei låneordning fra næringsfondet. Det høyeste beløpet kommunen kan låne ut per søker er 500.000 kroner. Naturlig nok, bør søkeren bo i Bø kommune og bedriften må være registrert i der.

Fondet ble vedtatt etablert gjennom et budsjettvedtak i kommunestyret i fjor.

Det ble debatt rundt temaet, ikke minst da ordfører Sture Pedersen (H) sa at forslaget ikke binder fisker som har lånt penger, til å levere fangsten i Bø.

– I år har det har vært en liten priskrig, og det er et forholdsvis lite kvantum levert i Bø så langt. Burde man sette vilkår om at fisken leveres til Bø, eller ikke? Skal vi yte lån eller stønad? Jeg bare lufter det, sa ordføreren ifølge www.blv.no.

Representanten Fred Oluf Hanssen sa at differansene i pris kan utgjøre mye for fiskeren og at det er rimelig å ta hensyn til det.

– Om en fisker som har kvote på 60 tonn leverer i Lofoten, kan det innebære en prisforskjell på 250.000 kroner, sa Hanssen i møtet.

– Den dagen det ikke landes fisk i Bø, har vi ikke fiskbruk lenger. Da blir det vanskeligere å få levert fangst. Det må vi også tenke på, sa videre ordfører Sture Pedersen.

Det ble likevel ikke lagt noen føringer om leveringsplikt i Bø for de som låner fra kommunens næringsfond.