Den 67 meter lange autolineren ble levert fra Tersan Shipyard i Tyrkia i midten av desember, og var hjemom i Austevoll til jul før den i januar satte kursen nordover. Styreleder Olav Østervold sier det tar et års tid å kjøre inn en ny båt i denne størrelsen, og han slår fast at jobben i så måte er godt i gang.

- Det fungerer bra, både Mustadanlegget og selve båten. Men det er en del i fabrikken vi må justere og forbedre, vi ser at det er mye som skal snakke i lag i et slikt oppsett. Jeg må bare få skryte av gjengen om bord som gjør en kjempejobb. Det tar tid å kjøre inn en ny båt, og spesielt de første turene blir det mye springing.

Sparer ryggen

En del av justeringsarbeidet handler om å få logistikken fra frys til lager til å fungere optimalt.

Østerfjord har som en del andre nye frysebåter satset på et system der det ikke trengs folk til å håndtere blokkene fra de har forlatt fryseren til de er på paller og sendt i rommet.

- Vi ønsket å bygge en båt der folkene kan bli gamle om bord, vi har fjernet mange tunge løft. Ingen folk skal trenge å ta i fisken fra den er frosset til den går i rommet.

Kjent teknikk

Mens en del andre båter i den konvensjonelle havflåten kombinerer line og garn, har Østerfjord-rederiet ønsket å gå andre vegen, og velger å kombinere med snurrevad.

- For oss er det et nytt redskap, men vi er har i utgangspunktet en bakgrunn i trål og ringnot, og snurrevaden er jo en kombinasjon av de redskapene.

- Hvorfor snurrevad?

- I grunnen et godt spørsmål. Men vi har jo ei seikvote, og vi tenker at snurrevaden blir mer effektiv for å fiske sei. Det er lettere for folket om bord å jobbe med snurrevad enn med garn, og ikke minst får vi bedre kvalitet hvis vi gjør det rett med snurrevadfisket, sier Østervold.

Han noterer seg at også markedet er i ferd med å gi respons på stadig bedre kvalitet på både trålfanget og snurrevadfanget fisk.

- Line vil alltid være premiumfisket, ingen andre kan konkurrere med det. Men vi ser at prisavstanden mellom trål- og snurrevadfisk og line minker. Kanskje verden til slutt kommer dit at om prisene nærmer seg, og at blir det et spørsmål om det er lønnsomt å fiske med line.

Snurrevad til våren

Men inntil videre ligger strategien fast, og Østervold kjører linedrift frem til våren da det blir snurrevadfiske etter både torsk, blåkveite og hyse.

- Det var i så måte veldig greit å teste fabrikken på autoline først, med lavere fangstmengder per døgn gjennom fabrikken.

Som reklamen på sida antyder, har båten en fremdriftsløsning som sparer olje. En 250 kw batteripakke gir lastutjevning, og motoroppsettet gjør det mulig å kjøre fremdriften under draging med strøm fra hjelpemotoren. Foto: Sigmund Olsen