- Svært gledelig, er den korte kommentaren fra konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Norway Seafoods. Han har ennå ikke lest dommen, og kan ikke gi ytterligere kommentar.

- Det foreligger samstemmige forklaringer fra mannskapet om at noen bevisst eller uaktsom eumping av fisk ikke har forekommet, konkluderer retten, som i stedet legger hele ansvaret for det som skjedde på han som filmet, fabrikksjef Tommy Winther. - Tommy Winther begikk en upåregnelig og illojal handling for å skade rederi og mannskap. Dette gjorde han med bakgrunn i konflikt med rederi og mannskap for å hevne seg, skriver retten, som ikke vil utelukke at fisken som på filmen havner på dørken etterpå ble ført tilbake i produksjon.

Men Lofoten Tingrett er delt. Mindretallet på én har havnet på en helt annen konklusjon. Han støtter Winther og er langt mer kritisk til rederi og mannskap:

- Mindretallet ser bort fra at Tommy Winther, som var formann, har beordret manglende bløgging og dumping for å skape sensasjon, skade eller sabotere. Dumpingen og filmingen foregikk åpent og ble sett av flere. Mindretallet finner intet hevnmotiv hos Tommy Winther, som mannskapet ellers har forklart.

- Dersom dumpingen var hans verk alene, slik mannskapet har forklart, er det uforståelig at ingen av de tilstedeværende i fabrikken reagerte og stoppet dumpingen.