- Vi har besluttet å stoppe direktefisket etter torsk nord for 62°N for fartøy med torsketråltillatelse og konvensjonelle havfiskefartøy med virkning fra og med søndag 22. desember kl. 23:59, melder Fiskeridirektøren.